PER ELOF NILSSON RICKLUND

"Speglingar och samtal"

Speglingar och Samtal

Samtal. Att mötas och lära sig av varandra. Det är dessa personliga möten som måleriet vilar på. Våga visa vem man är, så släpp garden och ge någon förtroendet att spegla sig i dig.

Genom samtal förvandlas det som tidigare var en yta
till djup. Duken blir till en scen där modell och konstnär förenas, och penselns rörelse genom färgen vittnar om detta möte. Motivet reflekterar en själ, bunden i jord och olja.

Framför duken förs ett tyst samtal, där en konfrontation uppstår mellan målaren och intrycken från motivet. Detta är en kamp mellan personens närvaro på andra sidan duken och målarens uppgift att sortera mellan intryck och vision. Motivet på andra sidan duken är en närvaro som måste värnas för att dialogen inte skall tystna.

Anta utmaningen att möta en annan människa. Tillåt dig andra perspektiv, reflektera över ett större sammanhang, och se de mänskliga tillstånd vi alla delar. Låt processen gå från ytan till djupet, och från djupet till ytan igen. Speglingar.

Geomorfologi – Att Bruka Jorden

Måleri är att skapa med ljus, ett ljus som gestaltar och ger liv. Färgen i målningarna är en blandning av jordpartiklar och mineraler bundna i olja. Detta blir till en kuperad terräng som gör att ljus som träffar färgen blir till ett skådespel av färger, former, och känslor som dansar över målningens yta. Det är den dansen som ger oljemålningen djup och lyster i färgerna.

Budskapet i en målning är en känsla och inte något bokstavligt. Det jag som konstnär kan ge är fröet som startar målningens resa, men det är du som betraktare som når till resans mål. Viktigast i allt detta är att våga ge sig själv tid att sätta sig ner och betrakta målningen. En målning är som en bok, den består av många kapitel där handlingen kan ta många oväntade vändningar och bjuda på resor till båda kända och okända världar. Målningen kan bjuda på motstånd från början, om så är fallet innebär det sannolikt att du betraktare har fått uppleva något som liknar min resa när jag skapat den. Ge konsten tid, för det är då den verkligen ger något tillbaka.

Allt vackert är byggt i lager. Människokroppen, cellerna, musklerna, och huden. Träden, löven, barken, och årsringarna. Stenar, ådringen, formen, och strukturen. Musik, toner, rytmer, allt vävda tillsammans i en symfoni. Varje målning är också en väv av känslor. Varje dag introduceras nya känslor in i den väven från personerna som representeras i verken. Det är känslor som vi kanske sedan medvetet eller undermedvetet känner då vi betraktar verket. Vi som människor läser bilder snabbare än ord, och det finns inget rätt eller fel i hur man läser eller tolkar en bild. Motivet, storleken, ytan, allt bidrar till upplevelsen.

Måleriet är en levande konstform och den upplevs bäst framför verket. Precis som du upplever det just nu.