Mia Rogersdotter Gran

"Ädno / Älven / The River"

Ädno / Älven / The River är ett konstnärligt undersökande av Luleälven genom fotografi och arkivmaterial. Mia Rogersdotter Gran började reflektera kring den älv som hon själv vuxit intill 2017. Då besökte hon Letsi Kraftstation mellan Jokkmokk och Vuollerim för första gången. Vid Letsi har 2 mil älv torrlagts, vattnet leds om via en tunnel från Lilla Luleälv till Stora Luleälv. Mötet med den här platsen skapade en tanke om en fotobok som följer älven från fjäll till hav. 

2018 tilldelades Rogersdotter Gran Hasselbladsstiftelsen stipendium i naturfotografi vilket möjliggjorde att projektet kunde genomföras. 2020 gav hon ut den självpublicerade fotoboken med samma namn som utställningen och har samtalat och visat projektet På Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi, Luleå Konsthall, Galleri Syster, Hasselblad Stiftelsen och Landskrona Fotofestival.

Nu visas ett urval av bilder från arbetet på Härnösands konsthall. Vi får möta brutala landskap med torrfåror, industrier, ledningar, ställverk, urskog och stilla vatten nästan 50 mil rakt genom Norrbotten. I alla bilder finns ett mänskligt spår på ett eller annat sätt närvarande även om fokuset ligget på landskapen. Luleälven är ett av flera hundra exempel globalt på vattendrag som är utbyggda med vattenkraft och genom att titta närmare på exploateringen av Luleälven kan en ställa sig frågor om vår framtid och var vi är på väg. På så sätt fick projektet också sitt namn, detta handlar om en älv samtidigt som det berör vattendrag världen över.

Mia Rogersdotter Gran, född 1987 i Luleå, är bildkonstnär verksam i Umeå. Hon har en kandidat i konst från Konstfack och en master i fotografi från HDK-Valand. Den personliga relationen till platsen är återkommande starpunkt i hennes konstnärliga praktik. De senaste åren har hon undersökt samtiden genom att experimentera med idén om vad natur, landskap och identitet kan vara. 2020 gav hon ut sin första fotobok Ädno / Älven / The River som finansierades med bland annat Hasselbladstiftelsens Naturfoto Stipendium. Sedan 2018 är hon bildredaktör för tidskriften Provins.