LENA J FAHLÉN

”Synuttryck”

Jag har valt att kalla min utställning för Synuttryck. Alla bilderna i utställningen har utgångspunkt från naturen men leder mig tekniskt i olika riktningar. Ibland tar jag mig friheten att fantisera. Ibland fokuserar jag mer på det motiv jag har framför mig. Det som kännetecknar mitt sätt att måla är att resultatet blir olika, uttrycken varierar. Det blir en tolkning av vad jag ser. När intryck blir till uttryck, förmedlar jag min upplevelse snarare än motivet i sig självt.

Utgångspunkten i mitt måleri är iakttagelser i min omgivning, det som sticker ut och fångar min lust att djupdyka i. Motiven är inte alltid vackra utan kan ofta vara karga och ogästvänliga, ibland hotfulla.

Det är konstrasterna som intresserar mig. Vinter och sommar ger olika utmaningar. Att hitta skillnader i färg och ljus i grönskande träd och växtlighet eller de grafiska effekterna som uppstår mot den vita snön. Varje motiv och varje atmosfär ger sin utmaning och kräver därför olika teknik. Hur målar jag tystnad och buller? Hur finner jag balansen mellan ljus och mörker, det som är lent och skrovligt, kargt och inbjudande?Ibland är det som att naturen vibrerar och ibland står den alldeles stilla, stelnad, frusen.

Graden av abstraktion varierar i mina bilder. Det blir en skala där jag rör mig mot eller från motivet. Jag tillåter mig att byta grepp och tekniken bestäms av de arbetsmaterial jag väljer att använda.

I mina bilder söker jag olika vägar, att möta det jag inte uppmärksammat förut. Att leka, experimentera och utveckla uttryck. Jag undviker att upprepa mig och väljer hellre att gå vidare till en ny motivvärld än att fortsätta producera efter invanda mönster.

– Lena J Fahlén