KERSTIN LINDSTRÖM

”Sånt som händer”

Tillstånd, tid och plats utgör utgångspunkter i utställningen SÅNT SOM HÄNDER. Två teman återkommer. Berättelsen om en levande natur i förändring och undersökningen av människan i förhållande till sin omgivning utifrån ett feministiskt perspektiv. Här finns en koppling till det konstnärliga hantverket och en tråd förankrad i min egen historia. Vi är alla organismer i ett pågående flöde av skeenden.

Verken tar form i objekt och installationer. Val av färg och material är avgörande. Jag virkar i metall och andra grova material. Färgar, veckar, bygger, packar, plisserar och kokar. Många av verken är framställda av återvunnen filt som producerats för att skydda soldaters fötter i ofodrade skor. De omformuleras till fristående verk i en pågående berättelse om skydd och hot. Som delar i temat TOUCHING GROUND anknyter de till nödvändigheten av att befinna sig i nära kontakt med marken, att gå varsamt fram.

Kerstin Lindström Härnösand 2022