Herman Lohe

Sky diving nympheas

”Avec le temps”

All min konst handlar egentligen om att förmedla känslor. Det kan vara en landskapsmålning eller en videoinstallation men i grunden handlar det om hur man berör de eviga frågorna om glädje, sorg, liv och död. Det handlar om ens existens och de grundläggande behoven. Det handlar också om vår primära känslomässiga koppling till naturen och vår omgivning. Det är i det personliga mötet mellan betraktaren och verket som själva essensen av konst uppstår. Något föds i det mötet, kanske en slags kommunikation eller bara en ren känsla.