Fredrik Wimmercranz

"Inga konstigheter"

En bra dag i ateljén så finns det sällan några frågetecken. Det finns inga krav att det ska bli bra, eller att det ska bli på ett visst sätt. Tavlan visar sig hur den vill bli. Jag tvingar inte måleriet åt något bestämt håll.

Jag startar egentligen med vad som helst. Ofta används en förlaga som får guida mig. Det dyker för det mesta det upp någonting man vill tolka. Jag planerar sällan innan.

Det behöver för mig inte vara någon spännande berättelse bakom. Jag tror att man kan ta de mest vardagliga ting och förvandla dem till poesi. Det kan vara en bild från internet, en film, eller en bild jag själv tagit med kameran. Rum och saker som finns omkring kan också vara någonting jag vill använda.

Det viktiga är att jag startar. Många gånger suddas referensbilden ut av alla lagren med färg, och ibland lyckas jag leka tillräckligt för att känna att någonting nytt har skapats av denna information jag lånat. Oftast blir det en blandning mellan något “kaosartat” och något beskrivande. Tavlan väger nästan alltid åt något håll mer än det andra. Jag försöker vara lyhörd efter vad tavlan behöver helt oberoende om hur saker egentligen ser ut. Det realistiska blir ibland övermålat mot något som känns mer abstrakt.

Jag tycker om när saker inte beskriver allting på en gång. Tomma luckor som beskådaren själv får fylla i. Det blir som ett samtal mellan bild och åskådare.

Nyfikenheten och överraskningen är för mig ett viktigt moment i skapandet. Att variera medier samt metoder när jag målar gör det lättare att inte återupprepa samma process.

Mitt måleri har alltid haft en stadig grund i det föreställande. Att ha någonting att tolka, att utgå ifrån, gör det lättare att veta hur man kan sätta saker ur spel. Många gånger används ett ansikte som en mall av former. Det är aldrig viktigt att man ska veta vem det är. Det är mest komposition, färg och form som jag fokuserar på. Att beskriva hur former beter sig i ljus har blivit något väsentligt i mitt sätt att se och måla men jag tycker om att sätta i det kontrast med inslag från fantasin.