ANNIKA REHN

"Jag - du"

Min konst handlar oftast om att undersöka och synliggöra mänskliga beteenden. Vilka är vi? Vad har vi för behov? Hur relaterar vi till varandra och vår omvärld? Vi tror oss vara civiliserade, men inte sällan kommer primitiva sidor fram i mötet med andra. Ibland blir våra beteenden tragiska, ibland närmast komiska. Där vill jag söka. Kan jag få betraktaren att stanna upp och betrakta sig själv – då har jag lyckats.

Utställningen i Härnösand kommer framförallt att handla om våra viktigaste relationer, som den mellan föräldrar och barn. I mötet med de människor som betyder mest för oss blir också känslorna som starkast.

Jag skulpterar i flera olika material, men leran är min favorit. Den tillåter att jag lägger till och tar bort, om och om igen, tills jag når det uttryck jag eftersträvar. Det är en lustfylld process.

Jag bor i Lund där jag också har min ateljé. Jag är bland annat representerad med ett permanent verk om helgonet Sankt Laurentius liv i Lunds domkyrka.

-Annika Rehn