Om

Härnösands Konstförening arrangerar fyra utställningar per år på Härnösands konsthall. Utöver detta anordnas visningar, konstsamtal och filmvisningar. Alla konstvänner är välkomna till våra aktiviteter.

Som medlem är man varje år deltagare i ett spännande konstlotteri, där medlemsavgiften är en lott. Under ”Medlem” kan du läsa mer