Strömmande konst

Vi har något roligt att berätta!

Styrelsen har sedan en tid tillbaka arbetat på en projektidé som går ut på att ge konstnärer i uppdrag att utsmycka elskåp runt om i Härnösand. Vi har tillsatt en arbetsgrupp som sedan december tagit fram en projektplan, ansökt om bidrag och förberett ett genomförande. Vår samarbetspartner HEMAB bidrar på olika sätt i projektet som går under namnet STRÖMMANDE KONST. Vi samarbetar även med Härnösands kommun och Regionen.

Idag finns anledning att fira med bubbel och konfetti, vi har nämligen fått klartecken från Konstrådet på vår bidragsansökan för projektet ”Strömmande konst”. 

Med deras stöd hänger andra intressenter på och vi kan uppfylla vår önskan att ge kulturarbetare ett betalt utsmyckningsuppdrag i dessa pandemitider. Håll utkik i pressen framöver för mer information om vårt fortsätta arbete, där tråkiga El-skåp i stadsmiljön förväntas utsmyckas av jurybedömd konst.