Strömmande konst

OPEN CALL

Härnösands konstförening tillsammans med HEMAB bjuder in till ett open call för yrkesverksamma konstnärer med anknytning till Region Västernorrland. 

Under sommaren 2021 skall 10 elskåp i Härnösands gatubild utsmyckas av regionala konstnärer. Projektetet skall erbjuda en tillgänglig, smittskyddssäker och demokratisk möjlighet för regionens invånare och turister att uppleva samtidskonst av högsta kvalitet, samt ge professionella konstnärer i regionen utställningsmöjlighet och ekonomisk stöd på 10 000 kr.

Genom att placera samtidskonst i det offentliga rummet istället för på konsthall vill projektet skapa öppna sätt att ta till sig bildkonst samt möjlighet att nå en ny, större målgrupp än vanliga konstutställningar gör. Verken kommer kunna existera flera år i framtiden och kontinuerligt vända sig till en bred allmänhet. Strömmande konst vill sätta fokus på hur konst och kultur kan stimulera till rörelse och utveckling i en mindre stad och region. Genom att framhäva samtidskonsten på nya utmanande sätt hoppas projektet kunna uppmana till samtal och reflektion hos allmänheten, och på så sätt bidra till regional tillväxt och kulturell utveckling.

Projektperiod
Skapandet av konstverk sker på plats i Härnösand: 4-5 september 2021

Vernissage: 11 September 2021

Under produktionsdagarna erbjuds lunch och kaffe till konstnärer. 

Urvalsgrupp
Denna Open Call är ett första steg för att delta i en urvalsprocess.

Härnösands Konstförening tillsammans med HEMAB har tillsatt en urvalsgrupp bestående av:

 • Linda Nordlander Frisk – Konstintendent, Härnösands Konsthall
 • Åsa Berg – Styrelseledamot, Härnösand Konstförening.
 • Maja Nordmark – Samhälls- och översiktsplanerare, Härnösands Kommun
 • Kent Lindberg – Industridesigner  

Vem kan söka?
Utlysningen riktar sig till dig som är yrkesverksam konstnär med koppling till Region Västernorrland.

Enligt Konstnärsnämnden är “En professionellt yrkesverksam konstnär en person som helt eller delvis kan försörja sig på sin konstnärliga verksamhet och som återkommande låter sin konst möta en publik eller ett konstnärligt sammanhang. En konstnär kan använda sin kompetens på många olika sätt, till exempel som pedagog, i reklam eller andra uppdragssammanhang utanför den egna konstnärliga verksamheten. Den som enbart ägnar sig åt uppdrag av detta slag är inte konstnärligt yrkesverksam på en professionell nivå i detta sammanhang.”

Enligt KROs (Konstnärernas riksorganisation) är kriterier för yrkesverksam konstnär att man har avslutad konstnärligt utbildning och/eller ska kunna visa på konstnärlig verksamhet de senaste fem åren eller uppfyller minst två, men gärna flera, av följande kriterier: 

 • Finns representerad på museum eller institution.
 • Deltagande i separatutställningar.
 • Deltagande i grupputställningar.
 • Medverkan i publikationer.
 • Medverkan i andra offentliga framföranden (exempelvis performanceframträdanden, screenings, workshoppar).
 • Utfört gestaltningsuppdrag.
 • Medverkan i andra konstnärliga projekt.

Konstnären erhåller ett arvode om 10 000 ex moms efter att verk färdigställts, detta genom fakturering till Härnösands konstförening.

Portfolions innehåll
Portfolion ska innehålla CV, konstnärsstatement/presentation av konstnärskapet samt presentation av verk/konstnärlig idé.

Dokumentation skall vara i PDF format

Observera att konstverket måste klara väder, vind och ha möjlighet att stå utomhus minimum ett år efter avslutad projektperiod. Inga brännbara material får användas på skåpen och konstverket får inte påverka skåpets funktion, såsom möjlighet att ta sig in i skåpet. 

Efter färdigställt verk erhåller sig Härnösands Konstförening och HEMAB full beslutsrätt kring alla konstverk. 

Tid:
Ansökan är möjlig mellan: 7/6-2021-27/6-2021

Observera sista ansökningsdag: 27/6-2021

Urvalsgruppen fattar beslut inom en månad efter avslutad ansökningstid.

Ansökan
Ansökan skall vara digital och skickas senast den 27/6-2021 till:

ansokan@hsdkf.se
Märk ditt mail med Strömmande Konst 2021

Kontakt

Andreas Thorell – Projektledare
thorellandreas@gmail.com
072-403 71 93